Väestöliitto 70 vuotta

Väestöliitto perustettiin 14.2.1941 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Tavoitteena oli lisätä tietoa väestön lukumäärän merkityksestä kansakunnan olemassaololle ja parantaa perheiden elinehtoja. Keskeiseksi toimintamuodoksi tuli väestönkehitystä kuvaavien väestöpoliittisten tutkimusten tekeminen. Niiden pohjalta tehtiin aloitteita lainsäädännön uudistamiseksi. Ensimmäiset tutkimukset käsittelivät mm. perheellisten verotusta, perhekustannusten tasaamista, väestötilannetta sodan päätyttyä sekä asuntotilannetta. Kuvat on koottu kuvaamaan Väestöliiton toiminnan alkuvuosikymmeniä.

Kuva-aiheet