Väestöliitto 70 vuotta
#
Valistusta äitiys- ja lastenneuvoloihin: lastenhoito- ja äitiyskuvastot 1949.

Kuva-aiheet