Väestöliitto 70 vuotta
#
Perheharjoittelua kaupunkilaiskodissa. Harjoitteluperheessä tuli olla vähintään 4 lasta.

Kuva-aiheet