Väestöliitto 70 vuotta
#
Asuntosäätiö 20 vuotta. Väestöliitto oli yksi Asuntosäätiön perustajajäsen.

Kuva-aiheet