Väestöliitto 70 vuotta
#
AsOy Viisikon pistetalot Kimmeltien puistikossa ovat esimerkki viihtyisästä, luontoa myötäilevästä asuinalueesta.

Kuva-aiheet