Väestöliitto 70 vuotta
#
Professori Kalle Österlund oli puheenjohtaja 1983 - 1994, professori Kauko Sipponen 1971 -1977 ja professori Reino Hjerppe vuodesta 1995.

Kuva-aiheet